Moduli 4

(English) Offers & Possibilities

Krahasoni

BKT


Departamenti/personi përgjegjës: Dori Jano

Email kontakti: djano@bkt.com.al

Numri i kontaktit: +355672013977

Mobile banking:

Viti që nga ofrimi i tregtisë elektronike
2018
Procesues i pagesave për transaksionet elektronike
Virtual POS
Porta e pagesës
Virtual POS / Smartpay
A ka shitësi kosto fillestare për tregtinë elektronike
250
A paguan shitësi një tarifë mujore/vjetore të tregtisë elektronike?
* Tarifa e përpunimit të transaksionit
2.2-3%
Vërtetim i sigurisë 3D
Teknologjia iFrame
Përshtatja e faqes së internetit të shitjes online me pakicë me brendin tuaj
Përshtatja e ekranit për pagesat në pajisjet inteligjente
Shtojcat për integrim me platformat më të njohura të tregtisë elektronike
API (lidhja e sistemit të bankës me sistemet e jashtme)
Pagesat e përsëritura
Ruajtja e kartelës për pagesat e ardhshme në shitësin online (Kartela në dosje)
Shitësi online mund të rimbursojë transaksionet në mënyrë të pavarur (nëpërmjet ndërfaqes në internet)
Mundësi për rimbursim të pjesshëm të një transaksioni
Aktivizoni pagesën me këste për blerësit në shitësin online
Skemat e besnikërisë (cashback) në bashkëpunim me shitësit online
Funksionalitete dhe kushte shtesë
Nuk i miratojne te gjitha

Raiffeisen bank


Departamenti/personi përgjegjës: Departamenti i Kartave

Email kontakti: info@raiffeisen.al

Numri i kontaktit: +355 4 2227 262

Mobile banking:

Viti që nga ofrimi i tregtisë elektronike
2019
Procesues i pagesave për transaksionet elektronike
VIRTUAL POS
Porta e pagesës
VIRTUAL POS
A ka shitësi kosto fillestare për tregtinë elektronike
200
A paguan shitësi një tarifë mujore/vjetore të tregtisë elektronike?
If no transaction only
* Tarifa e përpunimit të transaksionit
2.1-3%
Vërtetim i sigurisë 3D
Teknologjia iFrame
Përshtatja e faqes së internetit të shitjes online me pakicë me brendin tuaj
PARTIALY
Përshtatja e ekranit për pagesat në pajisjet inteligjente
Shtojcat për integrim me platformat më të njohura të tregtisë elektronike
API (lidhja e sistemit të bankës me sistemet e jashtme)
Pagesat e përsëritura
Ruajtja e kartelës për pagesat e ardhshme në shitësin online (Kartela në dosje)
Shitësi online mund të rimbursojë transaksionet në mënyrë të pavarur (nëpërmjet ndërfaqes në internet)
Mundësi për rimbursim të pjesshëm të një transaksioni
Aktivizoni pagesën me këste për blerësit në shitësin online
Skemat e besnikërisë (cashback) në bashkëpunim me shitësit online
Funksionalitete dhe kushte shtesë
Nuk i miratojne te gjitha

Credins Bank


Departamenti/personi përgjegjës: Albana Cikoja

Email kontakti: albana.cikoja@bankacredins.com

Numri i kontaktit: 04 670 0777

Mobile banking:

Viti që nga ofrimi i tregtisë elektronike
2020
Procesues i pagesave për transaksionet elektronike
VIRTUAL POS
Porta e pagesës
VIRTUAL POS
A ka shitësi kosto fillestare për tregtinë elektronike
180
A paguan shitësi një tarifë mujore/vjetore të tregtisë elektronike?
* Tarifa e përpunimit të transaksionit
2.2-3.1%
Vërtetim i sigurisë 3D
Teknologjia iFrame
Përshtatja e faqes së internetit të shitjes online me pakicë me brendin tuaj
Përshtatja e ekranit për pagesat në pajisjet inteligjente
Shtojcat për integrim me platformat më të njohura të tregtisë elektronike
API (lidhja e sistemit të bankës me sistemet e jashtme)
Pagesat e përsëritura
Ruajtja e kartelës për pagesat e ardhshme në shitësin online (Kartela në dosje)
Shitësi online mund të rimbursojë transaksionet në mënyrë të pavarur (nëpërmjet ndërfaqes në internet)
Mundësi për rimbursim të pjesshëm të një transaksioni
Aktivizoni pagesën me këste për blerësit në shitësin online
Skemat e besnikërisë (cashback) në bashkëpunim me shitësit online
Funksionalitete dhe kushte shtesë
Nuk i miratojne te gjitha

Fibank


Departamenti/personi përgjegjës: Holta Kasemi

Email kontakti: h.kasemi@fibank.al

Numri i kontaktit: +355 68 209 6358

Mobile banking:

Viti që nga ofrimi i tregtisë elektronike
2022
Procesues i pagesave për transaksionet elektronike
VIRTUAL POS
Porta e pagesës
VIRTUAL POS
A ka shitësi kosto fillestare për tregtinë elektronike
A paguan shitësi një tarifë mujore/vjetore të tregtisë elektronike?
* Tarifa e përpunimit të transaksionit
2.2-3
Vërtetim i sigurisë 3D
Teknologjia iFrame
Përshtatja e faqes së internetit të shitjes online me pakicë me brendin tuaj
Përshtatja e ekranit për pagesat në pajisjet inteligjente
Shtojcat për integrim me platformat më të njohura të tregtisë elektronike
API (lidhja e sistemit të bankës me sistemet e jashtme)
Pagesat e përsëritura
Ruajtja e kartelës për pagesat e ardhshme në shitësin online (Kartela në dosje)
Shitësi online mund të rimbursojë transaksionet në mënyrë të pavarur (nëpërmjet ndërfaqes në internet)
Mundësi për rimbursim të pjesshëm të një transaksioni
Aktivizoni pagesën me këste për blerësit në shitësin online
Skemat e besnikërisë (cashback) në bashkëpunim me shitësit online
Funksionalitete dhe kushte shtesë
Nuk i miratojne te gjitha