Moduli 5

Dorëzimi

Dërgesa efikase është jetike për rritjen dhe suksesin e bizneseve të tregtisë elektronike. Por jo çdo kompani ka kapacitetin të ketë shërbimin e vet të brendshëm të dorëzimit, dhe për këtë arsye ato shpesh mbështeten në shërbimet e operatorëve postarë për dorëzim në kohë dhe efektiv.

Për këtë qëllim, moduli #5: “Dorëzimi” u krijua për të paraqitur një përmbledhje gjithëpërfshirëse të të gjitha kompanive të transportit privat në Shqipëri, duke përfshirë informacionin e tyre bazë, çmimet, opsionet e dorëzimit, kushtet dhe mundësitë. Kjo jo vetëm do të inkurajojë konkurrencën e shëndetshme mes operatorëve lokalë postarë, por gjithashtu do të përmirësojë transparencën për klientët përfundimtarë.

Për më tepër, Moduli #5: “Dorëzimi” ka shtuar hollësi të detajuara mbi procedurat shpesh të errëta dhe të komplikuara të importit dhe eksportit që shoqërojnë blerjet online, si dhe disa informacione të dobishme në lidhje me shërbimin universal, detyrimet e dërguesit dhe ankesat e dërgesave. Kjo do të mundësojë të gjithë të përfshirët të marrin vendime të informuara dhe të shmangin pengesat dhe paqartësitë e mundshme.