Moduli 2

 

Tregtia elektronike – e përkufizuar gjerësisht si shitja e mallrave dhe shërbimeve të lehtësuara përmes internetit – është një mundësi kyçe rritjeje për Shqipërinë. E-commerce po bëhet me shpejtësi një pjesë integrale e ekonomisë globale. E- tregtia shqiptare tashmë po shfaqet në disa sektorë ekonomikë, duke përfshirë industrinë e turizmit dhe oustsorcet e proceseve të biznesit (BPO), të cilat kanë qenë të shpejtë për të përqafuar tregjet online.

Shqipëria ka një depërtim të kufizuar të tregtisë elektronike. Në sondazhin e Bankës Botërore për Findex të vitit 2017, vetëm 7% e shqiptarëve raportuan se blinin produkte online, krahasuar me një mesatare prej 14 për qind në pjesën tjetër të rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe 70 për qind në tregun amerikan.

Megjithatë në vitin 2020, kriza e COVID-19 ka çuar gjithashtu në një shtytje të mëtejshme të madhe për digjitalizimin e ekonomisë shqiptare. Një përditësim i Anketës së Ndërmarrjeve të Bankës Botërore 2020 zbulon se pothuajse 20% e firmave shqiptare të anketuara kanë filluar ose rritur aktivitetin e biznesit në internet gjatë pandemisë së COVID-19. Gjithashtu në një anketë të Bankës Botërore afërsisht 55% e të anketuarve shqiptarë raportojnë se kanë rritur përdorimin e tyre të blerjeve online që nga fillimi i pandemisë.

Në mënyrë që përdorimi i tregtisë elektronike të vazhdoj duke u rritur është krijuar Moduli 1 i cili trajton rregullimin e tregtisë elektronike, kuadrin ligjor që lidhet me krijimin dhe drejtimin e një biznesi në e-commerce, si dhe të gjitha informacionet tjera të nevojshme për të hapur një biznes online.

Gjithashtu në këtë modul do të gjeni udhëzues që tregojnë në mënyrë interaktive se si të hapni një biznes e-commerce, si të mbrojmë konsumatorët dhe cilat janë ligjet që lidhen me themelimin dhe menaxhimin e një biznesi e-commerce.

Moduli 1 përmban:

  • Udhëzues interaktivë që shpjegojnë rregulloren e tregtisë elektronike
  • Kuadrin ligjor të tregtisë elektronike
  • Dokumente dhe manuale që do t’u shërbejnë të gjithë e-tregtarëve potencial dhe ekzistues për biznesin e tyre online