Moduli 1

Të dhënat e tregtisë elektronike

Përmbajtja e sotme e Marrëveshjes së Tregtisë së Lirë të Evropës Qendrore (CEFTA) është reduktuar në ekonomitë e vendeve të Ballkanit Perëndimor të Shqipërisë, Bosnjë dhe Hercegovinës, Kosovës*, Maqedonisë, Serbisë dhe Malit të Zi dhe Moldavisë (që nuk i përket bllokut të Ballkanit Perëndimor).

Profilet e vendeve duke përfshirë gjeografinë, treguesit e përgjithshëm për demografinë, ekonominë, biznesin dhe natyrisht tregtinë elektronike janë paraqitur në këtë platformë për të dhënë një pasqyrë të informacionit përkatës në një mënyrë të lehtë në përdorim, për t’u kuptuar dhe për t’u shërbyer kompanive ekzistuese si dhe të reja në e-commerce.

Të dhënat e tregtisë elektronike